דירוג אשראי

דירוג אשראי הוא סוג של הערכה (או "ציון", אם תרצו) המשמשת את מערכת נתוני אשראי לצורך הגדרת יכולתם של אנשים פרטיים, ארגונים, גופים עסקיים או מדינות לפרוע את ההלוואות הניתנות להם. ככלל, ניתן לומר כי כאשר חיווי אשראי של אדם או חברה המבקשים הלוואה הוא טוב יותר יותר, רבים יותר סיכוייהם לקבל הלוואה מגוף מסודר כבנק או חברת אשראי ובתנאים נוחים יותר, בעוד שבמקרים בהם דו"ח נתוני אשראי מורה על בעייתיות, הסיכויים הולכים וקטנים. וכן במקרה של קבלה סביר להניח שהתנאים יהיו פחות טובים. זאת, מאחר, ונתוני דירוג אשראי משמשים את המשקיעים / המלווים לצורך ביצוע הערכת הסיכונים הנדרשת להם והנוגעת ליכולות הפירעון של הלווים מהם.

 

כיצד נקבע דירוג אשראי אישי בישראל?

עד לפני זמן לא רב, דירוג האשראי האישי היה מעוגן אך ורק בחוק שירות נתוני אשראי, התשס"ב – 2002. חוק זה העניק לגופים מלווים את אפשרות הערכת הסיכונים הטמונים במתן אשראי / הלוואה / השקעה באדם פרטי. וזאת, באמצעות איסוף המידע הרלוונטי לכך על ידי הגופים המוסמכים לכך ומתוך מאגרי מידע כלכלי כמאגרי המידע של הוצאה לפועל, מאגרי המידע של כונס הנכסים הרשמי, בתי המשפט, הבנקים השונים ובנק ישראל. בשל התמקדותו של החוק בנתונים השליליים, הוא גיבש מעין רשימה "שחורה" של לווים "מסוכנים" עבור הגופים המלווים. חוק זה בוטל ביום 12.4.2019, עם כניסתו לתוקף של חוק נתוני אשראי, התשע"ו – 2016. עפ"י החוק החדש, דוח ריכוז נתונים הנשמר במערכת בנק ישראל כולל גם מידע חיובי המתייחס לנתוני ההלוואות שנלקחו ונפרעו, בעוד שבעבר, כאמור, המידע שנאסף היה שלילי בלבד והתייחס אך ורק למקרי אי עמידתו של האדם בפירעון חובותיו.

יתרה מכך, ב-2013, יצאה תקנה מטעם המפקח על הבנקים, המאלצת את הבנקים לחשוף בפני הלקוח את תעודת הזהות הבנקאית שלו – דירוג האשראי האישי שלו בבנק, אותו מידע מגובש שהבנקים הקפידו, עד לתקנה זו, לשמור לעצמם באדיקות ולא להציגו ללקוח. באופן זה, יכול כיום לקוח בנק מסוים לפנות לכל בנק אחר עם תעודת הזהות הבנקאית שלו ולבחון, לבדוק ולהשוות בין התנאים המוצעים לו בבנקים השונים על בסיס תעודה זו. תקנה זו יצרה סוף סוף תחרות בשוק ההלוואות, גופי המימון השונים נלחמים על לקוחותיהם יותר במעבר ונותנים תנאי הלוואה טובים יותר.

 

איך מקבלים את הנתונים של דירוג האשראי?

נותן האשראי מחויב למסור לכם את דוח האשראי ובהתאם את דירוג האשראי, שהוא קיבל בנוגע אליכם, בשני מצבים מרכזיים. במצב הראשון, במקרה בו דוח האשראי התבקש על מנת לבחון את הבקשה שלכם לקבל אשראי, בין אם בוצעה עסקה ובין אם לאו. המצב השני בו נותן האשראי מחויב במסירה זו הוא במקרה בו הדוח התבקש כדי לבחון את יכולתכם להמשיך ולשלם אשראי שניתן לכם, כאשר נותן האשראי הרע את תנאי העסקה. כדאי לדעת כי ניתן לבקש את דוח נתוני האשראי מנותן האשראי, עד חצי שנה ממועד הנפקת הדוח. במקרים בהם הדוח נדרש לצורך עסקה שלמעשה לא בוצעה בפועל, או במקרה בו תקופת האשראי הינה מתחת לחצי שנה, תוכלו לבקש את הדוח מנותן האשראי במשך 60 יום מהמועד בו הוא קיבל אותו.

 

השימוש היחיד של דירוג האשראי

היזהרו, וזכרו כי שימושו הבלעדי של דירוג האשראי הוא לצורך ניתוח מצבכם הפיננסי על ידי חברות האשראי, ובהתאם לכך קביעת תנאי ההלוואה שלכם. תחת שימוש זה נכנסת כמובן האפשרות שלכם להשתמש בכך שאתם מודעים לדירוג האשראי שלכם ולדרוש בהתאם מחברות האשראי תנאי הלוואה טובים יותר. מעבר לכך, זכרו כי אסור לחברות אחרות, לבעלי עסק, ובכלל – לכל אדם שהוא, לבקש מכם נתוני אשראי או דירוג אשראי. בין אם בצורה ישירה, ובין אם בצורה עקיפה – החוק אוסר על מסירה או קבלה של מידע זה.

 

מה כדאי לעשות במקרה בו דירוג האשראי שלכם נמוך מהרצוי?

אם לאחר גישה לנתוני דירוג האשראי שלכם גיליתם כי הוא נמוך מזה שציפיתם או רציתם, זכרו ששום דבר עוד לא אבוד. ראשית, ישנן דרכים שונות לשפר את דירוג האשראי שלכם, אך תוכלו גם להגיש ערעור על דירוג האשראי שלכם. תוכלו לפנות לחברת האשראי אשר הפיקה את הדירוג, ולבקש ממנה לקבל את הסיבות שבגינן נקבע עבורכם דירוג אשראי שכזה. במידה ושמתם לב כי דירוג האשראי שהתקבל מבוסס על נתונים חסרים או אף שגויים, תוכלו להגיש בקשה לתיקון מידע, כך שדירוג האשראי שלכם יעבור בחינה ותיקון מחדש במקרה הצורך.

 

במקרה בו סיימתם להחזיר הלוואה, מתי תראו זאת בדירוג האשראי?

הדיווחים שחברות האשראי מקבלות מבנק ישראל, מתעדכנות כל חודש, עד ה-15 לאותו חודש, כאשר הדיווחים מתייחסים לפעולות שהתבצעו בחודש הקודם. על כן, במידה והפעולה בוצעה בחודש הנוכחי  יהא תופיע לאחר קבלת העדכון הבא, שיגיע לחברת האשראי, מבנק ישראל. שימו לב כי לא כל הפעולות יובילו מיד לשינוי בדירוג, אלא תהליך שיפור דירוג האשראי הינו תהליך ארוך שלוקח זמן וגם מורכב מגורמים שונים. על כן, ככל שתעשו יותר פעולות חיוביות בחשבון שלכם – גדל כמובן הסיכוי לשיפור הדירוג.

 

האם בעת חשיפה לדירוג האשראי שלכם תוכלו לדעת את תנאי ההלוואה?

אמנם סביר להניח כי דירוג אשראי טוב יעניק לכם תנאי הלוואה יחסית טובים, אך כדאי לדעת כי דירוג האשראי הינו נתון אחד, אמנם משפיע, על גובה הריבית שנותן האשראי קובע ללקוח. מלבד דירוג האשראי, ישנם גורמים רבים שעשויים לשחק תפקיד בקביעת תנאי ההלוואה שלכם, כמו שווי הכנסים אשר בבעלותכם, גובה ההכנסה שלכם וגם קיומה של בטוחה או ערבות אחרת שניתנה על ידכם, או עבורכם.

 

איך תוכלו להשיג את נתוני דירוג האשראי שלכם?

כיום תוכלו להשיג את נתוני דירוג האשראי שלכם בקלות ובמהירות. תוכלו לפנות לכל חברת אשראי שהיא, ולהזמין ממנה את דירוג האשראי אשר מחושב עבורכם, לפי מודל הדירוג של אותה חברה. כדאי לדעת כי כל חברת אשראי זכאית לגבות תשלום עבור מתן שירות זה.

 

אל תדאגו! נתוני דירוג האשראי שלכם לא הולכים לשום מקום

ייתכן כי בעת קריאת שורות אלו יעלה לכם חשש שייתכן כי הנתונים הפיננסים שלכם מפוזרים ברשתות נתונים שונות, אך אין לכם סיבה ממשית לדאגה. כלל נתוני המידע המשמשים לצורך ניתוח דירוג האשראי שלכם נשמרים במאגר מבוטח וייעודי של בנק ישראל.

 

מהי מחיקת נתוני אשראי?

בניגוד לדוחות ה-BDI הישנים, שהיו בנויים כיחידה שלילית אחת ובלתי ניתנת לשינוי, בזכות החוק החדש, יצר בנק ישראל דוח ריכוז נתונים המאפשר ביצוע תיקונים מסוימים בדו"ח. וזאת, על מנת לאפשר לאנשים, שמחמת עוול כלשהו, מופיעים בדו"ח שלהם נתונים שליליים, לפנות אל הרשויות הרלוונטיות על מנת שימחקו אותם מתוך הדו"ח.

בנוסף לכך, מחיקה של נתונים שלא מציגים את הנישום באור חיובי אינו הפתרון היחיד לשיפור דוח נתוני האשראי שלכם. אפשרות נוספת היא להראות יותר ויותר שאתם יודעים להתנהל נכון מבחינה פיננסית, אין הכוונה בהכרח לייצר הכנסה נוספת על מנת לעלות את גובה העובר ושב שלכם. אלא, באמצעות עמידה בהחזרי ההלוואה בזמן, פחות צקים דחויים ופעולות חריגות למינהם. ישנם אנשים רבים אשר אינם מצליחים לשפר את דירוג האשראי בכוחות עצמם ולכן מגוון רחב של חברות מציעות שירותים של התנהלות פיננסית נכונה על מנת לעזור.

 

לסיכום

לסיכומו של עניין, דיברנו בכתבה על דירוג אשראי אישי, חשיבותו ומשמעותו. נשמח לעמוד לשירותכם ולהעניק עבורכם שירות אדיב ומקצועי לפרטים נוספים וייעוץ חינם חייגו עכשיו: 03-3752244

דירוג אשראי
דירוג אשראי
רמי קוסטוקובסקי

רמי קוסטוקובסקי

מומחה בתחום הפיננסי מעל 12 שנה. מייסד ובעלים של חברת קרדיט קלין, החברה הגדולה והוותיקה בישראל בתחום ה-BDI ושיפור דירוג אשראי. עזרתי כבר למעל 20 אלף לקוחות לצאת לחופש כלכלי. ביניהם בעלי עסקים ואנשים פרטיים, בעזרת תכניות ליווי וסיוע של התנהלות כלכלית נכונה בשיטה מנצחת.

סגור לתגובות.

פתח צ'אט
פנו אלינו
שלום, מתעניין לגבי שיפור נתוני אשראי?